Kurs skierowany jest do studentów kierunku Inżynieria nowych materiałów prowadzonym na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia "Elementy inżynierii chemicznej" prowadzone są w trybie stacjonarnym i mają charakter konwersatorium. W trakcie zajęć stacjonarnych studenci wykorzystują platformę do pobierania materiałów do zajęć jak również umieszczają na niej prace sprawdzające. Platforma wykorzystywana jest również do sprawdzania wiedzy studentów.