Kurs przygotowany w ramach zajęć z Technologii informacyjnej (Blok Dydaktyczny). Kurs obejmuje dział pt. "Kwasy" z zakresu gimnazjum

  1. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania platformy Moodle w pracy nauczyciela chemii.