Celem kursu jest zapoznanie z możliwościami zastosowania platformy Moodle do przeprowadzenia lekcji chemii.

Celem kursu jest zapoznanie z możliwościamiwykorzystania platformy Moodle w pracy nauczyciela chemii orazpraktyczne jej zastosowanie.