Metody spektroskopowe - konwersatorium dla Analityki Chemicznej trzeciego roku pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2017/18

Metody spektroskopowe - laboratorium dla Chemii Kryminalistycznej trzeciego roku pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2017/18

Metody spektroskopowe II dla 1r IIgo stopnia Chemii Kryminalistycznej

Metody spektroskopowe II dla 1r IIgo stopnia Analityki Chemicznej

Kurs nadrzędny do kursów spektroskopii na poszczególnych kierunkach