Metody spektroskopowe II dla 1r IIgo stopnia Chemii Kryminalistycznej

Metody spektroskopowe II dla 1r IIgo stopnia Analityki Chemicznej

Metody spektroskopowe dla Chemii Kryminalistycznej trzeciego roku pierwszego stopnia

Metody spektroskopowe dla Analityki Chemicznej trzeciego roku pierwszego stopnia

Kowersatorium  z metod chromatograficznych dla 3 roku I stopnia chemii kryminalistycznej.

Kowersatorium  z metod chromatograficznych dla 3 roku I stopnia analityki chemicznej.

Kurs nadrzędny do kursów spektroskopii na poszczególnych kierunkach