Zajęcia z tego przedmiotu mają zainteresować studentów kierunku "Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków" problemami związanymi z gospodarką i prowadzeniem biznesu. Jako absolwenci będą pełnić w życiu gospodarczym rozmaite role, m.in: pracowników, kierowników, akcjonariuszy, przesiębiorców czy klientów. Chcemy dostarczyć im podstawowej wiedzy o gospodarce i pomóc w rozwijaniu kompetencji przydatnych w pełnieniu różnych ról (funkcji, zawodów, specjalności) w biznesie. Mamy nadzieje, że skojarzenie wiedzy i umiejętności biznesowych z wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów chemicznych pomoże im odnieść sukces zawodowy i osobisty !