Materiały do ćwiczeń z matematyki dla pierwszego roku Analityki Chemicznej.

Materiały do ćwiczeń z matematyki dla pierwszego roku Chemii Środków Bioaktywnych.

Pliki kursów.