Kontakt

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z jednostką koordynującą projekt Wirtualnego Kampusu na Uniwersytecie: Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS:


Małgorzata Grad-Grudzińska malgorzata.grudzinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.(081) 537 61 81

Uwaga!
W liście do koordynatorów projektu prosimy wpisać nazwę kampusu (podając wydział, instytut, bądź zakład).


Остання зміна: четвер 29 жовтень 2015 12:40